AKTUÁLNÍ UPOZORNĚNÍ

Vážení zákazníci!

všichni naši zaměstnanci dělají maximum pro to, abyste mohli v naší prodejně i nadále nakupovat. Vzhledem k současné situaci Vás žádáme, abyste dodržovali doporučení vycházející z nařízení Vlády ČR:

 

UPOZORNĚNÍ
 
 
 
Vážení
zákazníci!
 
všichni naši zaměstnanci dělají maximum pro
to, abyste mohli v naší prodejně i nadále nakupovat. Vzhledem
k současné situaci Vás žádáme, abyste dodržovali doporučení vycházející
z nařízení Vlády ČR:
–      Do prodejny vstupujte a pohybujte
se po ní pouze se zakrytými ústy a nosem (za pomocí roušky, respirátoru,
šály, šátku či kusem látky)
–      Do prodejny by měli vstupovat
pouze lidé bez jakýchkoliv příznaků onemocnění (kašel, teplota, respirační
potíže).
–      Nákup uskutečňujte vždy pouze
jedním členem domácnosti.
–      Neshlukujte se na prodejnách
(zejména ne u regálů s pečivem a u pokladen) a dodržujte mezi sebou odstup
alespoň 2 metry.
–      Nebalené pečivo, ovoce a zeleninu
nabírejte pouze prostřednictvím rukavic, kleští či sáčků.
–      Pokud je to možné, plaťte pomocí
platební karty.
Dodržováním
těchto pravidel společně zajistíme to, že prodejny zůstanou pro nás všechny i
nadále otevřené a zároveň přispějete k ochraně Vašeho zdraví i zdraví
našich zaměstnanců.
 
Děkujeme Vám za Vaší pomoc!
 
Tým prodejen Trefa

Přílohy: