Nákup pro dobrou věc

Nakupte v období od 25.10. do 21.11.2023 označené výrobky a podpořte tak organizaci, která pomáhá ve vašem regionu.

Z každého prodaného kusu věnujeme 1 Kč na její konto.

Děkujeme, že pomáháte s námi.

Vybrané organizace:

  • Archa Borovany, o.p.s. – Jejím posláním je maximálně podpořit seniory a osoby se zdravotním postižením tak, aby mohli i přes určitou ztrátu soběstačnosti zůstat doma. Pomáháme rodinám s péčí o své blízké, zastupujeme je v péči, ve chvílích, kdy oni sami nemohou. V životě doma a důstojném stárnutí mezi svými blízkými vidíme velký smysl a cíl, ke kterému chceme pomoci jít.
  • Centrum Bazalka, o.p.s. – pomáhají klientům s těžkým kombinovaným postižením (mentální, smyslové a tělesné) a s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením.
  • Charita České Budějovice – Poskytují zdravotní a sociální služby na území města České Budějovice a přilehlých obcí.
  • Temperi, o.p.s. – podpora sociálního fungování osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Poskytované služby jsou zaměřeny na porozumění potřeb dětí, obnovu a podporu zdravého vztahu mezi rodičem a dítětem a minimalizaci negativních dopadů na dítě související s konflikty v rodinném či širším sociálním prostředí.