Přidejte se k nám – Vaše koruna pro BAZALKU

Vážení zákazníci,

Trefa ve spolupráci s místními dodavateli pomáhá potřebným, nyní můžete pomoci vy. Nakupujte celý listopad ve vaší Trefě vybrané výrobky a z každého prodaného kusu odevzdáme 1 Kč na konto specializovaného stacionáře Centrum BAZALKA.

Centrum BAZALKA, o.p.s., z Českých Budějovic, je nestátní nezisková organizace, která se ve svém denním a týdenním stacionáři stará o děti a mládež s těžkým kombinovaným postižením. S touto organizací Jednota, s. d. České Budějovice dlouhodobě úzce spolupracuje a snaží se tak alespoň částečně podpořit jejich záslužnou činnost.

Děkujeme, že pomáháte s námi!

Vaše Trefa

Vážení zákazníci,
Trefa ve spolupráci s místními dodavateli pomáhá potřebným, nyní můžete pomoci vy. Nakupujte celý listopad ve vaší Trefě vybrané výrobky a z každého prodaného kusu odevzdáme 1 Kč na konto specializovaného stacionáře Centrum BAZALKA.
Centrum BAZALKA, o.p.s., z Českých Budějovic, je nestátní nezisková organizace, která se ve svém denním a týdenním stacionáři stará o děti a mládež s těžkým kombinovaným postižením. S touto organizací Jednota, s. d. České Budějovice dlouhodobě úzce spolupracuje a snaží se tak alespoň částečně podpořit jejich záslužnou činnost.
Děkujeme, že pomáháte s námi!
Vaše Trefa