Prohlášení Vodňanské drůbeže, a.s.

Prohlášení společnosti Vodňanská drůbež, a.s. k potvrzení výskytu vysoce patogenní aviární influenzy na útemí ČR.
 Vodnany

Přílohy: