Sběratelská akce

Termín konání sběratelské akce:
1. 3. 2024 – 15. 4. 2024

Co získáte za nasbírané tlapky?

Plyšovou hračku z kolekce Paw Patrol.

Jak se zapojit do sběratelské akce?

icon 1

Nakupujte v supermarketech Trefa

za každých 300 Kč nákupu obdržíte u pokladny 1 tlapku (do hodnoty nákupu se nezahrnují nákupy vratných obalů, cigaret a tabákových výrobků, dárkových poukazů, dobíjecí kupóny operátorů nebo dobití telefonu u pokladny ani jiné služby poskytované prodejnou – nákup sázek, losů, platba složenek a dobírek).

icon 2

Za nasbíraných 20 tlapek

můžete plyšovou hračku s motivem Paw Patrol o velikosti 19cm buďto koupit za 149 Kč, nebo ji získat při uplatnění 15 000 bodů z věrnostního programu.

icon 3

Vybranou plyšovou hračku

si vyberte v umístěném stojanu přímo na prodejně a následně předložte na pokladně společně s hrací kartou s příslušným počtem bodů nebo si jí vyzvedněte u pokladny v kterémkoli místě konání akce.

Další způsob pořízení:

Plyšové hračky z kolekce Paw Patrol jsou i k prodeji bez nasbírání bodů v hrací kartě za plnou prodejní cenu 299 Kč nebo za uplatnění 30 000 bodů z věrnostního programu.

Práva a povinnosti organizátora:

Účastnící věrnostní akce jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat pokyny pořadatele věrnostní akce. Účastí v akci každý účastník souhlasí s jejími podmínkami a ustanoveními těchto pravidel. 

Účastníci věrnostní akce nejsou oprávněni požadovat namísto produktu peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům věrnostní akce nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakékoliv jiné plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

Pořadatel věrnostní akce si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit akci bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již předané produkty. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito oficiálními pravidly se řídí platnými zákony České republiky.

Pořadatel věrnostní akce je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek akce účastníky akce. Veškeré záležitosti, přip. Spory nebo stížnosti spojené s akci posuzuje a s konečnou platností řeší pořadatel věrnostní akce.

Pořadatel věrnostní akce si vyhrazuje právo z akce vyřadit účastníka, který se bude v rámci akce vyjadřovat vulgárně, v rozporu s dobrými mravy nebo bude bezdůvodně napadat dobré obchodní jméno pořadatele věrnostní akce nebo jeho dále uvedených společníků. 

,

Přílohy: