Platba složenek, úhrada faktur, vklad hotovosti

4. 4. 2017

Jak služba funguje? 1. Předejte obsluze na pokladně Trefa složenku k úhradě. Pokud chcete hradit fakturu, vložit hotovost na účet vyplňte prosím formulář Platební příkaz, který je k dispozici na pokladně. Můžete hradit částky až do výše 10 000 Kč.

2. Obsluha na pokladně Trefa zadá údaje z dokladu k úhradě nebo složenky do pokladny a vytiskne potvrzení s platebními údaji, které zkontrolujete a podepíšete.

3. Uhradíte stanovenou částku. Můžete použít hotovost s poplatkem 20 Kč nebo platbu kartou, za kterou je účtován poplatek 20 Kč a 1,5% z hrazené částky.

4. Obsluha vám na závěr předá potvrzení o provedení platby, které si ponecháte. Uhrazená složenka nebo platební příkaz zůstanou v pokladně.
 
Platba složenek, úhrada faktur, vklad hotovosti