Zahájení provozu Pošty Partner na Trefě Pištín

2. 2. 2018

Od února 2018 byl zahájen provoz Pošty Partner na prodejně Trefa Pištín. Zákazníci zde mohou využívat základní poštovní služby nebo nakoupit dálniční kupóny.

Služby České pošty

  •  příjem a výdej poštovních a nepoštovních zásilek, jejichž dodání je zajišťováno prostřednictvím služeb ČP uvedených v aktuálně platné Technologické příručce pro Partnera
  •  převzetí stvrzených dodejek a vybraných peněžních částek od příjemců poštovních zásilek, odesilatelů poštovních zásilek, odesilatelů poštovních poukázek
  •  příjem a výplata hotovosti zasílané prostřednictvím poštovních poukázek
  •  poskytování dalších služeb ČP uvedených v aktuálně platné Technologické příručce pro Partnera
  •  příjem reklamací a žádostí adresátů v souvislosti s dodáním zásilek


     
Zahájení provozu Pošty Partner na Trefě Pištín