Background

Informace pro spotřebitele

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce 
Ústřední inspektorát - oddělení ADR 
Štěpánská 15 

120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz 

Copyright © 2010/2012 All rights reserved. www.trefasupermarket.cz