Vaše koruna pro BAZALKU

Nakupujte celý listopad vybrané výrobky a z každého prodaného kusu odevzdáme 1 Kč na konto specializovaného stacionáře Centrum BAZALKA.
Přidejte se k nám – vaše koruna pro Bazalkubazalka 2013 trefa plocha

Přílohy:

Plakát