Zahájení provozu Pošty Partner na Trefě Pištín

Od února 2018 byl zahájen provoz Pošty Partner na prodejně Trefa Pištín. Zákazníci zde mohou využívat základní poštovní služby nebo nakoupit dálniční kupóny.

Služby České pošty

 příjem a výdej poštovních a nepoštovních zásilek, jejichž dodání je
zajišťováno prostřednictvím služeb ČP uvedených v aktuálně platné Technologické
příručce pro Partnera

 převzetí stvrzených dodejek a vybraných peněžních částek od příjemců
poštovních zásilek, odesilatelů poštovních zásilek, odesilatelů poštovních
poukázek

 příjem a výplata hotovosti zasílané prostřednictvím poštovních poukázek

 poskytování dalších služeb ČP uvedených v aktuálně platné Technologické
příručce pro Partnera

 příjem
reklamací a žádostí adresátů v souvislosti s dodáním zásilek

 abc

Přílohy: